Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις.

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ρομποτικής, του προγραμματισμού και των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών συστημάτων για παιδιά. Ταυτόχρονα, θα δοθούν στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις προκειμένου να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά λογισμικά και να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους προκειμένου να κατακτήσουν τα βασικά στάδια της υπολογιστικής σκέψης.