Προσοχή: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ Ίδρυσης το μεταπτυχιακό πλέον παρέχεται 100% με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.