Προσοχή: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (Αύγουστος 2022), το μεταπτυχιακό πλεόν παρέχεται 100% με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.