Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις.

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία ανοικτού λογισμικού για τη δημιουργία εύχρηστου και διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες