Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στη δυναμική ανάπτυξη και εφαρμογή του πεδίου των ήπιων δεξιοτήτων, στην επίδραση που έχουν στην αγωγή, καθώς και στις προσεγγίσεις, διαδικασίες και τρόπους μέσω των οποίων οι παιδαγωγοί μπορούν να τις αξιοποιήσουν σε όλες τις βαθμίδες της αγωγής από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την εκπαίδευση ενηλίκων