Προσωπικό

Αρχική/Προσωπικό/

Χριστίνα Μεγαλονίδου2021-06-07T07:46:40+00:00

Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη βρεφική ηλικία – Ψυχολόγος  με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία.  Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και σε σχολεία ειδικής αγωγής.  Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Γεώργιος Μπάμνιος2020-12-23T12:50:06+00:00

Ο Γεώργιος Μπάμνιος είναι Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Συστήματα Ήχου’. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ., Διδάκτορας του ίδιου Ιδρύματος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα τεχνολογιών ήχου, ενώ έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο όπως Ηλεκτρονικά, Κυκλώματα, Συστήματα Ήχου, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Τέλος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καθώς και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

email: bamnios@teithe.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/bamnios-georgios/

Κυριάκος Τσιακμάκης2020-12-23T12:49:18+00:00

Ο Δρ. Κυριάκος Τσιακμάκης είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών διατάξεων, Συστήματα μέτρησης και προσαρμοσμένου ελέγχου ενεργοποιητών, επεξεργασία εικόνας, μικρουπολογιστικά συστήματα, ασύρματες εφαρμογές, μηχανική όραση, έξυπνα υλικά στη μικρο-ρομποτική, έξυπνοι αισθητήρες και ενεργοποιητές και χαρακτηρισμός υλικών.

Έχει εργασιακή εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως υπεύθυνος και συντονιστής του Τομέα ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων και ως Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση στις τεχνολογίες .NET, API, Android-iOS και Web εφαρμογές και πρωτόκολλα επικοινωνίας σε επιχειρήσεις.

email: ktsiak@physics.auth.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/tsiakmakis-kyriakos/

Θεοδόσιος Σαπουνίδης2020-12-23T12:48:26+00:00

Ο Δρ. Θεοδόσιος Σαπουνίδης είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ασχολείται με την ρομποτική και την εκπαίδευση στον προγραμματισμού αξιοποιώντας απτικές διεπαφές. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο έχει λάβει σειρά διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εργαστεί σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα της Ιατρικής σχολής, του τμήματος Πληροφορικής, του τμήματος Ψυχολογίας και του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

email: teo@edlit.auth.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.edlit.auth.gr/sapounidis

Δημήτρης Παπακώστας2020-12-23T12:47:42+00:00

Ο Δημήτρης Παπακώστας υπηρετεί ως Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών’ και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ. (1991) και Διδάκτορας του ίδιου Ιδρύματος (1999) με αντικείμενο διατριβής σχετικό με τη διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ως μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει αναπτύξει εναλλακτικό διδακτικό υλικό με την μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση, σχεδίαση και διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων καθώς και σε τεχνολογίες εκπαιδευτικού λογισμικού.

email: dpapakos@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/papakostas-dimitrios/

Στέφανος Ουγιάργολου2020-12-23T12:46:50+00:00

Ο Στέφανος Ουγιάργολου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2004), μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ (2006), πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ (2010) και διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2014). Το 2020 του χορηγήθηκε πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εξόρυξη Γνώσης, τους Αλγόριθμους και τις Δομές Δεδομένων, τις Βάσεις Δεδομένων, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την Εξόρυξη γνώσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στο Web.

Είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο “Αλγόριθμοι διαχείρισης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης”, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπου διδάσκει μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ενώ παράλληλα επιβλέπει πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια ως μόνιμος εκπαιδευτικός πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός πληροφορικής σε Κολέγια, ΙΕΚ και φροντιστήρια καθώς επίσης και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

email: stoug@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/~stoug

Καζακόπουλος Αριστοτέλης2020-12-23T12:45:59+00:00

Ο Δρ. Καζακόπουλος Αριστοτέλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Δίδαξε τα μαθήματα Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροελεγκτές Ι, Μικροελεγκτές ΙΙ, Εφαρμογές Μικροελεγκτών, Δίκτυα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροκύματα, Ψηφιακά Κυκλώματα Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, Ενσωματωμένα Συστήματα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

e-mail: kazak@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/06/kazakopoulos.pdf

Ευκλείδης Κεραμόπουλος2020-12-23T12:44:46+00:00

Ο Ευκλείδης Κεραμόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of WestMinster του Λονδίνου της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Διαχείρισης της Πληροφορίας & Μηχανικής Λογισμικού» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας «Επαυξημένης Πραγματικότητας» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, των Βάσεων Δεδομένων και του Διαδικτύου.

email: euclid@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://people.iee.ihu.gr/~euclid/

Δημήτριος Δέρβος2020-12-23T12:44:17+00:00

Δημήτριος Δέρβος, MSc Computer Engineering (Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας, Λός Άντζελες Η.Π.Α.), PhD Πληροφορική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Βάσεις Δεδομένων), Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Έχει διατελέσει Καθηγητής Εφαρμογών / Επίκουρος Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης και Senior Lecturer στο School of Computing and Information Technology του Πανεπιστημίου του Wolverhampton στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το διδακτικό του έργο συμπεριλαμβάνει τη συνδιδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 2004 έως και σήμερα (2020).  Αποδέκτης της διάκρισης Thomson ISI/ASIS&T Citation Analysis Research Grant (2005).

Εκπαιδευτικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα: Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων, Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα, Ανάλυση Επιστημονικών Βιβλιογραφικών Αναφορών.

Email: dad@ihu.gr
link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://d-a-d.weebly.com

Ευρυδίκη Ζαχοπούλου2020-12-15T08:58:35+00:00

Δρ. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου: Καθηγήτρια, στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαφόρων ιδρυμάτων (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).