Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης.

Περιγραφή

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα σύγχρονα ψηφιακά και ιδιαίτερα τα διαδικτυακά εργαλεία για την υποβοήθηση της συνεργατικής μάθησης, της ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων καθώς επίσης και της δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού το οποίο διανέμεται ψηφιακά μέσω διαδικτύου μέσα από διάφορες διόδους όπως blogs, ιστοτόπους, ομάδες, κλπ.