Δημοσίευση προκήρυξης νέου κύκλου εισαγωγής φοιτητών – Υποβολή αιτήσεων από 27 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2022

23 Νοεμβρίου, 2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη νέου κύκλου εισαγωγής για το εαρινό εξάμηνο 2022-23.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2023 και το πρόγραμμα είναι τρία εξάμηνα σπουδών.

Υποβολή δικαιολογητικών προβλέπεται να γίνεται για την περίοδο 27 Νοεμβρίου έως και 17 Δεκεμβρίου 2022 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα σελίδα εκείνη την περίοδο).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην προκήρυξη που επισυνάπτεται:

Προκήρυξη_ΔΠΜΣ_ΝΟΕ-ΔΕΚ2022