Δημοσίευση προκήρυξης νέου κύκλου εισαγωγής φοιτητών – Υποβολή αιτήσεων από 7 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2024

4 Ιανουαρίου, 2024

Προκήρυξη νέου κύκλου εισαγωγής (Ε’ κύκλος) για το έτος 2024 (έναρξη Μάρτιος 2024).

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Μάρτιο του 2024 και το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων.

Η υποβολή δικαιολογητικών προβλέπεται να γίνει από τις 7 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2024 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στην παρούσα ιστοσελίδα στο μενού: -> Υποβολή Αίτησης).

Πριν προβείτε σε οποιανδήποτε άλλη ενέργεια και για την καλύτερη πληροφόρηση σας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη που επισυνάπτεται:

Προκήρυξη_ΔΠΜΣ-Ψηφιακές & Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής_ΙΑΝ_2024