Στέφανος Ουγιάργολου

1310


Ο Στέφανος Ουγιάργολου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2004), μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ (2006), πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ (2010) και διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2014). Το 2020 του χορηγήθηκε πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εξόρυξη Γνώσης, τους Αλγόριθμους και τις Δομές Δεδομένων, τις Βάσεις Δεδομένων, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την Εξόρυξη γνώσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στο Web.

Είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο “Αλγόριθμοι διαχείρισης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης”, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπου διδάσκει μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ενώ παράλληλα επιβλέπει πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια ως μόνιμος εκπαιδευτικός πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός πληροφορικής σε Κολέγια, ΙΕΚ και φροντιστήρια καθώς επίσης και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

email: stoug@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/~stoug