Μιχαήλ Βιτούλης

857

Αναπληρωτής Καθηγητής - ΤΑΦΠΠΗ


Δρ Μιχαήλ Βιτούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο πεδίο «Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη» στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Υπήρξε για πολλά χρόνια εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ, διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔιΠαΕ. Επίσης διδάσκει στο ΕΑΠ, στη θεματική ενότητα ΕΚΕ54 “Οι ενήλικοι στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση”, όπου και λειτουργεί ως “Συντονιστής”. Αξιολογητής και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Διδάσκων ΠΑΚΕ και Επιμορφωτής στην Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ, Διδάσκων στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ έχει διδάξει και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Α/θμια Εκπαίδευση,  καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.