Χριστίνα Μεγαλονίδου

1395


Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη βρεφική ηλικία – Ψυχολόγος  με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία.  Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και σε σχολεία ειδικής αγωγής.  Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.