Μαρία Τσιτιρίδου – Ευαγγέλου

855

Καθηγητής/ρια – ΤΑΦΠΠΗ


Δρ Μαρία Τσιτιρίδου – Ευαγγέλου, Καθηγήτρια στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος .

Υπήρξε επίκουρος και στη συνέχεια Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Οξφόρδης από το 2002 έως και τον Απρίλιο του 2018. Διετέλεσε Διευθύντρια των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, Ακαδημαϊκή διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την Ανάπτυξη και Εκπαίδευση των παιδιών, διηύθυνε την Ερευνητική Ομάδα με έμφαση στην Οικογένεια, Αποτελεσματική Μάθηση, Ανάγνωση και Γραφή.  Συντόνιζε μία από τις τρεις Μεταπτυχιακές-Ερευνητικές Κατευθύνσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος με έμφαση στη Γλώσσα, Γνωστική Λειτουργία και Ανάπτυξη των παιδιών.