Μαρία Σταμάτογλου

863

Διδάσκων/ουσα – ΤΑΦΠΠΗ


Dr. Μαρία Σταμάτογλου, ακαδημαϊκός υπότροφος στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και διορισμένη Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Θέρμης από το 2009.

Υπήρξε Senior Lecturer στο πανεπιστήμιο Wolverhampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιστημονικός συνεργάτης στο OPEN University του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και PGCE tutor στο πανεπιστημίου του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα On Track του πανεπιστημίου του Sheffield, στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ήταν επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΔ 407/80) καθώς και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής του πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.