Κυριάκος Τσιακμάκης

1316


Ο Δρ. Κυριάκος Τσιακμάκης είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών διατάξεων, Συστήματα μέτρησης και προσαρμοσμένου ελέγχου ενεργοποιητών, επεξεργασία εικόνας, μικρουπολογιστικά συστήματα, ασύρματες εφαρμογές, μηχανική όραση, έξυπνα υλικά στη μικρο-ρομποτική, έξυπνοι αισθητήρες και ενεργοποιητές και χαρακτηρισμός υλικών.

Έχει εργασιακή εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως υπεύθυνος και συντονιστής του Τομέα ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων και ως Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση στις τεχνολογίες .NET, API, Android-iOS και Web εφαρμογές και πρωτόκολλα επικοινωνίας σε επιχειρήσεις.

email: ktsiak@physics.auth.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/tsiakmakis-kyriakos/