Καζακόπουλος Αριστοτέλης

1308


Ο Δρ. Καζακόπουλος Αριστοτέλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Δίδαξε τα μαθήματα Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροελεγκτές Ι, Μικροελεγκτές ΙΙ, Εφαρμογές Μικροελεγκτών, Δίκτυα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροκύματα, Ψηφιακά Κυκλώματα Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, Ενσωματωμένα Συστήματα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

e-mail: kazak@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/06/kazakopoulos.pdf