Ευκλείδης Κεραμόπουλος

1306


Ο Ευκλείδης Κεραμόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of WestMinster του Λονδίνου της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Διαχείρισης της Πληροφορίας & Μηχανικής Λογισμικού» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας «Επαυξημένης Πραγματικότητας» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, των Βάσεων Δεδομένων και του Διαδικτύου.

email: euclid@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://people.iee.ihu.gr/~euclid/