Γεώργιος Μπάμνιος

1318


Ο Γεώργιος Μπάμνιος είναι Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Συστήματα Ήχου’. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ., Διδάκτορας του ίδιου Ιδρύματος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα τεχνολογιών ήχου, ενώ έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο όπως Ηλεκτρονικά, Κυκλώματα, Συστήματα Ήχου, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Τέλος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καθώς και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

email: bamnios@teithe.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/bamnios-georgios/