Μαρία Σταμάτογλου

Dr. Μαρία Σταμάτογλου, ακαδημαϊκός υπότροφος στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και διορισμένη Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Θέρμης από το 2009. Υπήρξε Senior Lecturer