Μιχαήλ Βιτούλης

Δρ Μιχαήλ Βιτούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο πεδίο «Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη» στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Υπήρξε για πολλά χρόνια εργαστηριακός και