Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

1. Εισαγωγή στις τεχνολογίες για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλίου
2. Εισαγωγή στην κατανόηση χαρακτηριστικών της εικόνας για χρήση στις εκπαιδευτικές εφαρμογές λογισμικού
3. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλίου μέσω έτοιμων Εφαρμογών Λογισμικού
4. Δημιουργία Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Βιβλίου – Παραμυθιού – Ιστορίας
5. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφημερίδας στο διαδίκτυο
6. Μεθοδολογία χρήσης απλής ιστοσελίδας και υποστήριξη πολυμέσων για τη δημιουργία δημοσίευσης ηλεκτρονικού βιβλίου ή εφημερίδας