ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

7 Σεπτεμβρίου, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής δόθηκε προς επιλογή το Υποχρεωτικό μάθημα Κορμού «Συστήματα και Δεξιότητες Πληροφορικής στην Αγωγή» αντί του «Δημιουργία Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Υλικού». Παρακαλούνται οι φοιτητές της ειδίκευσης “Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας” να προβούν εκ νέου στη δήλωση προτίμησης των μαθημάτων τους. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 14:00, θα παραβλεφθούν και θα ληφθούν υπόψη όσες υποβληθούν από τις 14:00 και μετά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ