Προκήρυξη νέου κύκλου εισαγωγής για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 – Υποβολή αιτήσεων από 27 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2022.

15 Νοεμβρίου, 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακές & Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» προκηρύσσει ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για το εαρινό εξάμηνο 2022-23.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2023 και το πρόγραμμα είναι τρία εξάμηνα σπουδών.

Υποβολή δικαιολογητικών προβλέπεται να γίνεται για την περίοδο 27 Νοεμβρίου έως και 17 Δεκεμβρίου 2022 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα σελίδα εκείνη την περίοδο).

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη των θέσεων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τον τρόπο υποβολής της αίτησης (θα γίνεται ψηφιακά μέσω πλατφόρμας).