Παιδαγωγική & διδακτική επάρκεια

3 Μαρτίου, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση για χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους αποφοίτους του ΔΠΜΣ “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής” έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’