Πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για το εαρινό εξάμηνο

16 Φεβρουαρίου, 2021

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφιοτήτων με βάση τη μοριοδότηση για τις δύο ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου

Προς τους εισακτέους θα αποσταλεί ενημερωτικό email για τη διαδικασία εγγραφής τους.

Εισακτέοι ειδίκευση Δια βίου Μάθηση

Εισακτέοι ειδίκευση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Επιλαχόντες ειδίκευση Δια βίου Μάθηση

Επιλαχόντες ειδίκευση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία