Πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021

17 Ιουλίου, 2021

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τη συνολική μοριοδότηση.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Προς τους εισακτέους θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες ενημερωτικό email για τη διαδικασία εγγραφής τους.

Εισακτέοι_ΔΠΜΣ_Χειμερινό2021

Επιλαχόντες_ΔΠΜΣ_Χειμερινό2021