Πίνακας αρχικής κατάταξης 2.258 αιτήσεων με βάση τη μοριοδότηση τους (χωρίς τη συνέντευξη)

28 Ιουλίου, 2023

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τη μοριοδότηση χωρίς τη συνέντευξη.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα οριστικά αποτελέσματα, με τους τελικούς επιτυχόντες.
Προς τους επιτυχόντες θα αποσταλεί ενημερωτικό email για τη διαδικασία εγγραφής τους.

Εκ μέρους του ΔΠΜΣ “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”

1_Πίνακας αρχικής κατάταξης 2.258 υποψηφίων με βάση τη μοριοδότηση τους (χωρίς τη συνέντευξη)_ΙΟΥΝ2023