Νέος κύκλος εισαγωγής για το ΔΠΜΣ – Αιτήσεις από 7 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2024

29 Δεκεμβρίου, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι θα προκηρυχθεί για το έτος 2024 (εαρινό εξάμηνο, έναρξη Μάρτιος 2024) νέος κύκλος εισαγωγής εκατό (100) φοιτητών/τριών για το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

Ο αριθμός φοιτητών/τριών αφορά σε εβδομήντα (70) θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση Ψηφιακών και Ήπιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» και σε τριάντα (30) θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση Ψηφιακών και Ήπιων Δεξιοτήτων στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει στο εαρινό εξάμηνο του 2023-2024 (Μάρτιος 2024). Οι σπουδές είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (100 % σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία), και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Η προκήρυξη, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, καθώς και τον τρόπο εισαγωγής θα αναρτηθούν τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Εκ μέρους του ΔΠΜΣ “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής” σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά