Λήξη των αιτήσεων υποψηφίων για το ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

8 Ιουλίου, 2021

Αγαπητοί και αγαπητές υποψήφιοι/ες, σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής».

Υποβλήθηκαν συνολικά 306 αιτήσεις για τις 100 θέσεις που προκηρύχθηκαν για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση» του ΔΠΜΣ. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων, η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την προτίμηση και στήριξη σας. Δυστυχώς, όπως γίνεται κατανοητό δεν θα μπορούσαμε, αν και θα το θέλαμε, να ικανοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις.

Η διαδικασία της προεπιλογής για τις συνεντεύξεις θα προχωρήσει όπως ορίζεται και περιγράφεται σαφώς στην προκήρυξη και στον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα λάβετε μήνυμα ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Σας ευχαριστούμε πολύ