Εξέταση στη γνώση της αγγλικής γλώσσας

5 Φεβρουαρίου, 2021

Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών επιπέδου Β2

Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν  πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καλούνται να συμμετέχουν στις  γραπτές εξετάσεις που θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.,  τηλεματικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η χρήση υπολογιστή με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα , την οποία θα επιδείξουν στον εξεταστή πριν από την εξέταση. Ο σύνδεσμος της εξέτασης καθώς και σχετικές οδηγίες θα σας αποσταλούν στο email που έχετε καταχωρήσει στην αίτηση σας μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου το μεσημέρι.