Ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο/νη

22 Νοεμβρίου, 2022

Ενημερώνουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2022, προχωρήσαμε στην αλλαγή της παρεχόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία πλέον διενεργείται στο σύνολο με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δηλαδή τα μαθήματα στο 100% γίνονται μέσω zoom και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία). Πρόκειται για αλλαγή που έγινε στο πλαίσιο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους, την ευελιξία της διάρθρωσης του προγράμματος, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ώστε να υπερ-καλύψουμε τις ποιοτικές αποχρώσεις μιας γόνιμης αλληλεπίδρασης, προκειμένου το εγχείρημα να αποβεί υπέρ της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.