Δημοσίευση προκήρυξης νέου κύκλου εισαγωγής φοιτητών – Υποβολή αιτήσεων από 25 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2023

23 Μαΐου, 2023

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του νέου κύκλου εισαγωγής (Δ’ κύκλος) για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Οκτώβριο του 2023 και το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων.

Η υποβολή δικαιολογητικών προβλέπεται να γίνει από τις 25 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2023 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στις 25/5 στην παρούσα ιστοσελίδα: -> Υποβολή Αίτησης).

Πριν προβείτε σε οποιανδήποτε άλλη ενέργεια και για την καλύτερη πληροφόρηση σας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη που επισυνάπτεται:

Προκήρυξη_ΔΠΜΣ-Ψηφιακές και Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής_ΜΑΙ-ΙΟΥΝ2023