Δήλωση μαθημάτων επιλογής Α’ κύκλου (Β’ εξάμηνο 2021-22)

7 Σεπτεμβρίου, 2021

Σας ενημερώνουμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 στην φόρμα που επισυνάπτεται στον εξής σύνδεσμο. Θα πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα από τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής που θα προσφερθούν. (Επιλέξτε το σύνδεσμο ανάλογα με την ειδίκευση που είστε).

Ειδίκευση  “Εκπαίδευση και Διά βίου μάθηση”:

https://docs.google.com/forms/d/1dljlTl3zt_DYKg4nzAnYFcG0qR0jsANzqhefDOmXjGc/edit

 

Ειδίκευση “Πρώιμη παιδική ηλικία”:  

https://docs.google.com/forms/d/1TrvuwGq_OwIGnf1-zNOtUXpHxS0pTvF4cesgUw2kC8k/edit

 

Παρακαλούμε να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και δύο από τα τρία διαθέσιμα μαθήματα.

Η δήλωση των μαθημάτων θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 14/09/2021