ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2023-24 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

28 Νοεμβρίου, 2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Δ.Π.Μ.Σ. στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο 2023-24 και μόνο και πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες» του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-7-2022) να καταθέσουν αίτηση (ταχυδρομικά/courier) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

Παρακαλώ πολύ μελετήστε με πολύ προσοχή το αρχείο “Προϋποθέσεις απαλλαγής τελών φοίτησης 2023-24_ΔΠΜΣ_Ψηφιακές & ήπιες δεξιότητες” και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση (αρχείο: “Αίτηση-ΥπεύθυνηΔήλωση_ΑπαλλαγήΤελώνΦοίτησης_2023-24”) ακολουθώντας τις οδηγίες του πρώτου αρχείου.

Προϋποθέσεις απαλλαγής τελών φοίτησης 2023-24_ΔΠΜΣ_Ψηφιακές & ήπιες δεξιότητες

Αίτηση-ΥπεύθυνηΔήλωση_ΑπαλλαγήΤελώνΦοίτησης_2023-24