Απαλλαγή τελών φοίτησης (βάσει του ν. 4485/2017)

21 Ιανουαρίου, 2022

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αιτήσεων απαλλαγής τελών φοίτησης για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, βάσει του ν. 4485/2017.

Οι δικαιούχοι απαλλαγής θα ενημερωθούν στις επόμενες εβδομάδες για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων που έχουν καταθέσει.

Κριτήριο απαλλαγής

Ατομικό εισόδημα έως: 8.777,00 €
Οικογενειακό εισόδημα έως: 6.143,90 €
Ατομικό & οικογενειακό εισόδημα: Να ισχύουν συνδυαστικά και τα δύο
Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
168/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 5.649,61 € Απαλλαγή
203/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 2.999,99 € Απαλλαγή
165/2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 8.347,53 € Μη απαλλαγή
209/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 5.622,85 € Απαλλαγή
145/2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 7.353,20 € Μη απαλλαγή
194/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 4.069,27 € Απαλλαγή
223/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 3.012,46 € Απαλλαγή
220/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 10.763,75 € Μη απαλλαγή
207/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 10.367,76 € Μη απαλλαγή
196/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 8.714,17 € Απαλλαγή
177/2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 7.052,87 € Μη απαλλαγή
184/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 4.696,14 € Απαλλαγή
225/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 5.626,67 € Απαλλαγή
192/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 6.553,00 € Απαλλαγή
134/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 3.000,00 € Απαλλαγή
206/2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 6.769,21 € Μη απαλλαγή
190/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 3.646,97 € Απαλλαγή
172/2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 6.426,87 € Μη απαλλαγή
200/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 5.240,00 € Απαλλαγή
183/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 3.699,98 € Απαλλαγή
155/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 4.479,97 € Απαλλαγή
125/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 8.340,09 € Απαλλαγή
193/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ 10.179,82 € Μη απαλλαγή
198/2021 ΑΤΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3.000,00 €

7.569,02 €

Μη απαλλαγή
114/2020 Άκυρη αίτηση.

Η πρόσκληση αφορά μόνο τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 με βάση τα εισοδήματα του 2020.

Για τους εισακτέους του 2020-21 είχε ήδη γίνει πρόσκληση για αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων με βάση τα εισοδήματα του 2019.