Αίθουσες Zoom για τις διαλέξεις στις 15/16/17 Οκτωβρίου (Β’ εξάμηνο Α’ κύκλου)

12 Οκτωβρίου, 2021

Αφορά μόνο τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το πρόγραμμα με τις αίθουσες Zoom για τις διαλέξεις εξ’ αποστάσεως που θα γίνουν στις 15, 16 & 17 Οκτωβρίου. Θα σας κοινοποιηθεί σύντομα και το πλήρες πρόγραμμα με τις αίθουσες Zoom για τις εξ’ αποστάσεως διδασκαλίες.

Αίθουσες Zoom_15-17 Οκτωβρίου