Ευρυδίκη Ζαχοπούλου

1181

Καθηγητής/ρια – ΤΑΦΠΠΗ


Δρ. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου: Καθηγήτρια, στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαφόρων ιδρυμάτων (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).