Δημήτρης Παπακώστας

1312


Ο Δημήτρης Παπακώστας υπηρετεί ως Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών’ και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ. (1991) και Διδάκτορας του ίδιου Ιδρύματος (1999) με αντικείμενο διατριβής σχετικό με τη διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ως μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει αναπτύξει εναλλακτικό διδακτικό υλικό με την μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση, σχεδίαση και διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων καθώς και σε τεχνολογίες εκπαιδευτικού λογισμικού.

email: dpapakos@ihu.gr

link σε ιστοσελίδα/βιογραφικό: https://www.iee.ihu.gr/staff/papakostas-dimitrios/