Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρακολουθήσει και να παρουσιάσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο, να αναλύσει και να αναδείξει τις προοπτικές τους σε επίπεδο αγωγής και εκπαίδευσης και να τις συσχετίσει με τους άξονες τόσο των ήπιων όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής.