Φοιτητικά θέματα

April 6, 2021

Σύμφωνα με απόφαση της Διατμηματικής επιτροπής του ΔΠΜΣ ανακοινώνεται ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μαθήματος ή μαθημάτων σε φοιτητές/τριες του τρέχοντος προγράμματος λόγω της παρακολούθησης τους σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι η απόφαση της επιλογής ή όχι εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μετατίθεται κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών (από το νέο ακαδημαϊκό έτος) για λόγους λειτουργικότητας και καλύτερου σχεδιασμού. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία θα ανακοινωθούν αργότερα.