Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας

January 5, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης να προσέξετε τα παρακάτω σημεία:

  1. Δεν χρειάζεται κάποιου είδους εγγραφή, απλά συμπληρώνετε και υποβάλλετε την αίτηση
  2. Δεν χρειάζεται υποβολή κανενός άλλου αρχείου ή στοιχείων πέραν των πεδίων που υπάρχουν στην ηλεκτρονική αίτηση της ιστοσελίδας
  3. Προσοχή στο μέγεθος των αρχείων. Καλό θα ήταν να είναι μικρού μεγέθους pdf καθώς μπορεί να υπάρξουν προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης
  4. Μην χρησιμοποιείται κλάσματα ή άλλου είδους στοιχεία όταν πρέπει να βάλετε αριθμό. πχ. βαθμός πτυχίου, σωστό 7,7 (λάθος το 7 και 7/10)