Οδηγίες εγκατάστασης Zoom – Αίθουσες Zoom για τα μαθήματα

March 16, 2021

Στα αρχεία που επισυνάπτονται θα βρείτε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του Zoom και τη διαδικασία συμμετοχής στις αίθουσες (αρχεία: “zoom-manual_Εγκατάσταση” & “zoom-manual_ Συμμετοχή”) καθώς και τα links των αιθουσών για κάθε τμήμα (αρχείο: “ΔΠΜΣ_MeetingRooms_Zoom”).

Καλή αρχή

zoom-manual_Εγκατάσταση

zoom-manual_ Συμμετοχή

ΔΠΜΣ_MeetingRooms_Zoom