Εξέταση στη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών επιπέδου Β2.

July 7, 2021

Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν  πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καλούνται να συμμετέχουν στις  γραπτές εξετάσεις που θα διενεργηθούν τη Παρασκευή 09 Ιουλίου και ώρα 5.30 μ.μ.,  τηλεματικά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η χρήση υπολογιστή με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα , την οποία θα επιδείξουν πριν από την εξέταση.

Ο σύνδεσμος της εξέτασης καθώς και σχετικές οδηγίες θα σας αποσταλούν στο email που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας μέχρι την Παρασκευή 09 Ιουλίου το μεσημέρι.