Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

July 3, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι και όλες που θα υποβάλλουν επιτυχώς και εμπρόθεσμα αίτηση για το μεταπτυχιακό μας θα λάβουν μέσω του e-mail που έχουν καταχωρήσει, τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβολής της αίτησης τους. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως τρεις με τέσσερις ημέρες μετά την υποβολή των αιτήσεων.

Για τις συνεντεύξεις, καθώς και για την εξέταση των αγγλικών για όσους δεν διαθέτουν σχετικό πτυχίο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Εκ μέρους του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής»