Δημοσίευση προκήρυξης νέου κύκλου (Στ’) εισαγωγής φοιτητών – Υποβολή αιτήσεων από 17 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2024

May 9, 2024

Προκήρυξη νέου κύκλου εισαγωγής (Στ’ κύκλος) για το έτος 2024-2025 (έναρξη Οκτώβριος 2024).

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Οκτώβριο του 2024 και το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων.

Η υποβολή αιτήσεων προβλέπεται να γίνει από τις 17 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2024 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στις 17 Μαΐου στην παρούσα ιστοσελίδα στο μενού: -> Υποβολή Αίτησης).

Πριν προβείτε σε οποιανδήποτε άλλη ενέργεια και για την καλύτερη πληροφόρηση σας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη που επισυνάπτεται:

ΔΠΜΣ_Προκήρυξη_Στ’ κύκλος_2024-25