Αποτελέσματα εξέτασης Αγγλικών επιπέδου Β2

July 10, 2021

Χθες διεξήχθη η εξέταση Αγγλικών για όσους/ες δεν είχαν πιστοποίηση επιπέδου Β2 με τα παρακάτω αποτελέσματα.

Για όσους/ες δεν παρουσιάστηκαν δεν θα προχωρήσει περαιτέρω η αξιολόγηση της αίτησης τους, βάσει του κανονισμού σπουδών και της προκήρυξης.

ΨΗΔ/1033  Δεν παρουσιάστηκε
ΨΗΔ/1048 5 (πέντε)
ΨΗΔ/1060 10 (δέκα)
ΨΗΔ/1069  Δεν παρουσιάστηκε
ΨΗΔ/1081  Δεν παρουσιάστηκε
ΨΗΔ/1101 5 (πέντε)
ΨΗΔ/892 7 (επτά)
ΨΗΔ/915  Δεν παρουσιάστηκε
ΨΗΔ/917  Δεν παρουσιάστηκε
ΨΗΔ/985 7 (επτά)
ΨΗΔ/1039   Δεν παρουσιάστηκε

Εκ μέρους του ΔΠΜΣ “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”